מדיניות פרטיות

זוהי מדיניות פרטיות ("מדיניות פרטיות") אשר מסדירה את האופן שבו אנו, סייברוואן 2014 בע"מ ("סייברוואן", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") עושים שימוש במידע אישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי יחידים בקשר לשימוש ב: (i) האתרwww.saver.one  וכל אתר אחר אותו אנו מפעילים (שיכונו יחדיו, ביחד עם תתי דומיינים, תוכן ושירותים: "האתר"); וכן (ii) תוכנת אפליקציה לטלפון נייד של סייברוואן ("האפליקציה"). האתר והאפליקציה יכונו להלן, ביחד ולחוד "השירותים".

 1. מבוא. אנחנו מכבדים את פרטיותך ואת הפרטיות של משתמשים אחרים. מטרת מדיניות הפרטיות בין היתר היא להסביר את נהלי המידע המקוון שלנו ואת ההחלטות שאתה יכול לקבל לגבי האופן שבו המידע האישי שלך נאסף ומשמש בקשר לשירותים. "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מייל, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת או פרטי קשר אחרים.  1. הסכם רישיון משתמש קצה – EULA. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מהסכם רישיון משתמש קצה של האפליקציה, אותו ניתן לראות מתוך האפליקציה שקיבלת לפני התקנה ו/או שימוש באפליקציה בפעם הראשונה ("EULA"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש באופן שניתן לו בהסכם EULA.  1. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשית מרצונך החופשי. בשימושך בשירותים, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בזאת. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תיכנס ואל תעשה שימוש אחר בשירותים. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באפליקציה, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה. 1. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו. אנו לא דורשים כעת שתספק לנו מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר ובאפליקציה. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים הבאות:
 1. רישום. על מנת לעשות שימוש בשירותים מסוימים שאנו מציעים, אתה עשוי להידרש להירשם לשירות. בשלב הרישום לשירות תידרש לספק לנו מידע מסוים כמו שם וסיסמא על מנת לקבל גישה לשירותים ("מידע לצורכי רישום"). אנו עשויים לשלוח לך הודעת טקסט (SMS) לטלפון הנייד או למכשיר אלקטרוני אחר בעל סים (SIM) בחזקתך (להלן: "המכשיר"), על מנת לאשר את הרישום לשירותים. אם תבחר שלא להירשם, יכול להיות שלא תוכל לקבל גישה ו/או לעשות שימוש במאפיינים מסוימים של השירותים. 
 2. אימות משתמש: לצורך אימות המכשיר שברשותך במסגרת תהליך ההתחברות לאפליקציה, נעביר את מספר הטלפון הנייד שלך או לחלופין את מספר הטלפון של המכשיר שלך לשרת צד שלישי אשר ישלח הודעת טקסט בחזרה למכשיר שברשותך. הודעת טקסט זו תכיל סיסמא זמנית חד פעמית (OTP) לצורך התחברותך לשירות. לתשומת ליבך, שירות זה ניתן לעת עתה למכשירי אנדרואיד בלבד. אודות מידע נוסף לגבי תנאי הפרטיות של שרת צד שלישי נא ראו: www.twilio.com/legal/privacy#twilio-privacy-statement.
 3. מידע לגבי הרכב. יתכן שתידרש למסור מידע על הרכב(ים) עליהם מותקן המוצר ובאמצעותם ניתנים השירותים, לרבות היצרן, דגם, שנה ומספר הרישיון של הרכב. אנו עשויים לרשום, בקשר לשימוש בשירותים, גם את החומרה והמספרים הסידוריים ומספר גרסת התוכנה של המוצר המותקן על הרכב.
 4. השימוש בשירותים. במהלך השימוש שלך בשירותים, אנו נוכל לאסוף מידע אישי המתייחס לשימוש שלך בשירותים, לרבות לגבי המועדים בהם אתה נוהג ברכב ולגבי אפליקציות אליהן ניגשת או ניסית לגשת בזמן נהיגה. 
 5. שירות השתלטות מרחוק. כחלק משירות הלקוחות, באפשרותך להסתייע בשירותנו לתמיכה מרחוק למכשירך. במסגרת זאת, בהסכמתך לאפשר נגישות לנציג החברה למען תחילת השירות כחלק מתפעול השירות דרך האפליקציה, יופיע על צג מכשירך קוד חד פעמי (OTP) לשם המשך התמיכה מרחוק. קוד זה יישלח באמצעות צד ג', לצורך התחברותך לשירות. ברגע תחילת השירות, סייברוואן תחל בתיעוד סרטון ויזואלי של כל המוצג על מסך מכשירך לצרכי בקרה ושיפור השירות, תיעוד אשר המכשיר שברשותך ידרוש את הסכמתך אליו בשל אפשרות חשיפת מידע ויזואלי רגיש הנמצא במכשירך. לאחר סיום תיעוד התמיכה, אין באפשרות סייברוואן לגשת לסרטון הנ"ל ו/או להפעיל מכשירך מרחוק. יצוין, כי סרטון זה נשלח לשרת צד ג' ונשמר ברשותו למשך 7 ימים, ולאחר מכן יימחק. לתשומת ליבך, שירות זה ניתן לעת עתה למכשירי אנדרואיד בלבד. אודות מידע נוסף לגבי תנאי הפרטיות של שרת צד שלישי נא ראו: https://cobrowse.io/terms-and-policies
 6. בקשת "צור קשר". אם תשלח אלינו בקשת "צור קשר", בין באמצעות שליחת טופס מקוון או באמצעות משלוח מייל לכתובת המייל שלנו, ייתכן שתידרש לספק לנו מידע מסוים כגון שמך וכתובת המייל שלך. 
 7. מידע אודות מיקום גיאוגרפי. מאפיינים מסוימים או פונקציונליות ("מאפיינים") של האפליקציה עשויים לאסוף ו/או להיות תלויים בנתונים המתייחסים למיקום הגיאוגרפי שלך ("נתוני מיקום"). הנך יכול לשנות את הגדרות שיתוף המיקום במכשיר הסלולרי שלך באופן שלא יאפשר שימוש בנתוני מיקום כאמור.  
 8. נתוני מכשיר סלולרי. אנו רשאים לאסוף מידע מוגבל מהמכשיר הסלולרי שלך על מנת להעביר לאפליקציה מידע העשוי לכלול את סוג המכשיר הסלולרי שלך, זיהוי המכשיר, נתונים וחותמות זמן לגבי השימוש באפליקציה.  1. האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי. אנו רשאים לעשות שימוש במידע האישי שמסרת לנו ו/או במידע שנאסף אצלנו בדרכים הבאות:
 1. אנו נעשה שימוש במידע האישי שלך במטרה לספק את השירותים שלנו ולשפר אותם, לזהות ולאמת את הגישה שלך לחלקים בתוך השירותים אליהם אתה מורשה לגשת, על מנת לשלוח לך עדכונים ומידע בנוגע לשירותים ולטובת עדכונים שאנו עשויים לערוך בשירותים או באפליקציה. 
 2. אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לחברות הבת המקומיות ו/או הזרות שלנו ו/או לחברות קשורות לצורך אחסון ו/או עיבוד מידע כאמור מטעמנו. מידע זה ניתן להעברה למדינות אחרות. אנו דורשים שצדדים אלו יסכימו לעבד מידע כאמור בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
 3. אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם ספקי צד שלישי ושותפים שלנו על מנת לסייע לנו בפעילויות העסקיות שלנו ולספק את השירותים שלנו לך ולמשתמשים אחרים. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות. אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להתקשר ו/או להיות במגע עם ספקי שירות צד שלישי וצדדים אשר מפרסמים מדיניות פרטיות המסדירה את האופן שבו הם מעבדים את המידע האישי. 
 4. כמו כן, נהיה רשאים לחלוק את המידע האישי עם השותפים שלנו שהנם בעלים ו/או מפעילים של צי כלי רכב הכוללים את הרכב שלך, לצורך דיווח על השימוש בשירותים ותפעולם. 
 5. אנו נהיה רשאים לגלות את המידע האישי שלך ו/או כל מידע שנאסף באמצעות השירותים אם נסבור, על פי שיקול דעתנו, בתום לב, שהגילוי של מידע זה מסייע או נחוץ באופן סביר לצורך (i) על מנת למלא אחר כל דין, תקנה, הליך משפטי או בקשה של כל ערכאה או רשות מוסמכת ורשות ממשלתית, (ii) אכיפת הסכם רישיון משתמש הקצה שלנו (EULA), לרבות חקירות של הפרות פוטנציאליות שלו; (iii) גילוי, מניעה או התייחסות אחרת למרמה או לסוגיות אבטחה; או (iv) הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של סייברוואן, של המשתמשים שלנו, שלך או של הציבור. 1. השימוש במידע אנונימי. אנו עשויים לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לספקי שירותים מצד שלישי על מנת לשפר את השירותים שלנו ולשפר את חוויית השירותים שלך. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתשלום או ללא תשלום) לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" פירושו מידע שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים.  1. בחירה. בכל עת תוכל לבחור אם לספק או לגלות מידע אישי או לא. יחד עם זאת, אם תבחר שלא לספק מידע אישי שהינו חובה, לא תוכל לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים.  1. גישה/ דיוק. ככל שאתה מספק לנו מידע אישי, אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. אם תרצה למחוק או לתקן חלק מהמידע האישי שלך, אשר אנחנו עשויים לאחסן, תוכל להגיש בקשה באמצעות כתובת המייל support@saver.one, המייל שלך צריך לכלול פרטים מפורטים לגבי בקשתך. 1. פרטיות של ילדים. השירותים שלנו אינם בנויים באופן שימשוך קטינים שאין להם רישיון נהיגה. בהתאם לכך, איננו מתכוונים לאסוף מידע אישי מאף אחד שאנו יודעים כי הוא מתחת לגיל החוקי לרישיון נהיגה. אם נגלה שאספנו מידע אישי מקטין שעדיין אינו בעל רישיון נהיגה, אנו נמחק מידע זה מהר ככל שניתן. אם אתה מאמין שעשוי להיות לנו מידע כזה, נא צור קשר איתנו בכתובת: support@saver.one 1. אבטחה. אבטחת המידע האישי חשובה לנו. אנו פועלים לפי תקנים מקובלים בענף, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מנהליים, פיזיים וטכניים נאותים, על מנת להגן על המידע האישי שלך. ואולם, אף שיטה או העברה באמצעות האינטרנט ואף שיטת אחסון אלקטרוני הינה בטוחה ב- 100%. לפיכך, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, לא נוכל להבטיח בטחון וסודיות מוחלטים. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור איתנו קשר ב: support@saver.one. 1. מיזוג, מכירה או פשיטת רגל. במקרה בו ירכשו אותנו ו/או נתמזג עם צד שלישי ו/או במקרה של פשיטת רגל ו/או אירוע דומה, אנו שומרים לעצמו את הזכות להעביר או להמחות את המידע האישי במקרים האמורים לעיל.  1. התחייבות. אנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך. הגנה על הפרטיות שלך באופן מקוון הוא תחום מתפתח ואנו מפתחים כל הזמן את השירות שלנו כך שיעמוד בדרישות אלו. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו או בנוגע למידע האישי שלך שאנו עשויים לאחסן ולעשות בו שימוש, אנא צור קשר איתנו בכתובת המייל: support@saver.one.

עודכן לאחרונה ביום 20 בפברואר, 2021