מדיניות פרטיות

זוהי מדיניות פרטיות ("מדיניות פרטיות") אשר מסדירה את האופן שבו אנו, סייברוואן 2014 בע"מ ("סייברוואן", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") עושים שימוש במידע אישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי יחידים בקשר לשימוש ב: (i) האתרwww.saver.one  וכל אתר אחר אותו אנו מפעילים (שיכונו יחדיו, ביחד עם תתי דומיינים, תוכן ושירותים: "האתר"); וכן (ii) תוכנת אפליקציה לטלפון נייד של סייברוואן ("האפליקציה"). האתר והאפליקציה יכונו להלן, ביחד ולחוד "השירותים".
 1. מבוא. אנחנו מכבדים את פרטיותך ואת הפרטיות של משתמשים אחרים. מטרת מדיניות הפרטיות בין היתר היא להסביר את נהלי המידע המקוון שלנו ואת ההחלטות שאתה יכול לקבל לגבי האופן שבו המידע האישי שלך נאסף ומשמש בקשר לשירותים. "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מייל, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת או פרטי קשר אחרים.

 

 1. הסכם רישיון משתמש קצה – EULA. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מהסכם רישיון משתמש קצה של האפליקציה, אותו ניתן לראות מתוך האפליקציה שקיבלת לפני התקנה ו/או שימוש באפליקציה בפעם הראשונה ("EULA"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש באופן שניתן לו בהסכם EULA.

 

 1. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשית מרצונך החופשי. בשימושך בשירותים, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בזאת. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תיכנס ואל תעשה שימוש אחר בשירותים. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באפליקציה, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה. ככל שאתה מוסר מידע אישי של / עבור צד ג' כלשהו, קיבלת את מלוא ההסכמות הנדרשות עפ"י כל דין מאותו צד ג' והשימוש שייעשה במידע אישי כאמור ע"י סייברוואן בהתאם למדיניות פרטיות זו לא יפגע בפרטיותו של אותו צד ג' ו/או בזכויות אחרות כלשהן.

 

 1. איזה מידע אישי אנו אוספים, כיצד אנו אוספים אותו ומה מטרות איסוף המידע. אנו לא דורשים כעת שתספק לנו מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר ובאפליקציה. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים הבאות ולשם המטרות המפורטות:
  • רישום. על מנת לעשות שימוש בשירותים מסוימים שאנו מציעים, אתה עשוי להידרש להירשם לשירות. בשלב הרישום לשירות תידרש לספק לנו מידע מסוים כמו שם וסיסמא על מנת לקבל גישה לשירותים ("מידע לצורכי רישום"). אנו עשויים לשלוח לך הודעת טקסט (SMS) לטלפון הנייד או למכשיר אלקטרוני אחר בעל סים (SIM) בחזקתך (להלן: "המכשיר"), על מנת לאשר את הרישום לשירותים. אם תבחר שלא להירשם, יכול להיות שלא תוכל לקבל גישה ו/או לעשות שימוש במאפיינים מסוימים של השירותים.
  • אימות משתמש: לצורך אימות המכשיר שברשותך במסגרת תהליך ההתחברות לאפליקציה, נעביר את מספר הטלפון הנייד שלך או לחלופין את מספר הטלפון של המכשיר שלך לשרת צד שלישי אשר ישלח הודעת טקסט בחזרה למכשיר שברשותך. הודעת טקסט זו תכיל סיסמא זמנית חד פעמית (OTP) לצורך התחברותך לשירות. לתשומת ליבך, שירות זה ניתן לעת עתה למכשירי אנדרואיד בלבד. אודות מידע נוסף לגבי תנאי הפרטיות של שרת צד שלישי נא ראו: twilio.com/legal/privacy#twilio-privacy-statement.
  • מידע לגבי הרכב. יתכן שתידרש למסור מידע על הרכב(ים) עליהם מותקן המוצר ובאמצעותם ניתנים השירותים, לרבות היצרן, דגם, שנה ומספר הרישיון של הרכב. אנו עשויים לרשום, בקשר לשימוש בשירותים, גם את החומרה והמספרים הסידוריים ומספר גרסת התוכנה של המוצר המותקן על הרכב.
  • השימוש בשירותים. במהלך השימוש שלך בשירותים, אנו נוכל לאסוף מידע אישי המתייחס לשימוש שלך בשירותים, לרבות לגבי המועדים בהם אתה נוהג ברכב ולגבי אפליקציות אליהן ניגשת או ניסית לגשת בזמן נהיגה.
  • שירות השתלטות מרחוק. כחלק משירות הלקוחות, באפשרותך להסתייע בשירותנו לתמיכה מרחוק למכשירך. במסגרת זאת, בהסכמתך לאפשר נגישות לנציג החברה למען תחילת השירות כחלק מתפעול השירות דרך האפליקציה, יופיע על צג מכשירך קוד חד פעמי (OTP) לשם המשך התמיכה מרחוק. קוד זה יישלח באמצעות צד ג', לצורך התחברותך לשירות. ברגע תחילת השירות, סייברוואן תחל בתיעוד סרטון ויזואלי של כל המוצג על מסך מכשירך לצרכי בקרה ושיפור השירות, תיעוד אשר המכשיר שברשותך ידרוש את הסכמתך אליו בשל אפשרות חשיפת מידע ויזואלי רגיש הנמצא במכשירך. לאחר סיום תיעוד התמיכה, אין באפשרות סייברוואן לגשת לסרטון הנ"ל ו/או להפעיל מכשירך מרחוק. יצוין, כי סרטון זה נשלח לשרת צד ג' ונשמר ברשותו למשך 7 ימים, ולאחר מכן יימחק. לתשומת ליבך, שירות זה ניתן לעת עתה למכשירי אנדרואיד בלבד. אודות מידע נוסף לגבי תנאי הפרטיות של שרת צד שלישי נא ראו: https://cobrowse.io/terms-and-policies.
  • בקשת "צור קשר". אם תשלח אלינו בקשת "צור קשר", בין באמצעות שליחת טופס מקוון או באמצעות משלוח מייל לכתובת המייל שלנו, ייתכן שתידרש לספק לנו מידע מסוים כגון שמך וכתובת המייל שלך.
  • מידע אודות מיקום גיאוגרפי. מאפיינים מסוימים או פונקציונליות ("מאפיינים") של האפליקציה עשויים לאסוף ו/או להיות תלויים בנתונים המתייחסים למיקום הגיאוגרפי שלך ("נתוני מיקום"). הנך יכול לשנות את הגדרות שיתוף המיקום במכשיר הסלולרי שלך באופן שלא יאפשר שימוש בנתוני מיקום כאמור.
  • נתוני מכשיר סלולרי. אנו רשאים לאסוף מידע מוגבל מהמכשיר הסלולרי שלך על מנת להעביר לאפליקציה מידע העשוי לכלול את סוג המכשיר הסלולרי שלך, זיהוי המכשיר, נתונים וחותמות זמן לגבי השימוש באפליקציה.
  • עיבוד וניתוח. על מנת לספק את השירותים ולתפעל את עסקי החברה, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים למטרות עיבוד וניתוח.
  • מטרה ספציפית. אם אתה מספק נתונים אישיים למטרה מסוימת, אנו נעשה בהם שימוש בקשר למטרה שלשמה הוא נמסר. לדוגמה, אם תפנה אלינו בדוא"ל, אנו נשתמש במידע האישי שאתה מספק כדי לענות על שאלתך או לפתור את הבעיה שלך ונשיב לכתובת הדוא"ל ששימשה אותך לשם יצירת קשר איתנו.
  • מטרות עיסקיות. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך למטרות עסקיות, למשל כדי לעזור לנו לשפר את התוכן ותפקוד האתר, כדי להבין טוב יותר את הלקוחות והמשתמשים שלנו, כדי לשפר את השירותים, כדי לזהות או לטפל בשימוש בלתי ראוי, כדי לאכוף הסכמים משפטיים ואת מדיניות פרטיות זו, כדי לספק שירות לקוחות וכדי לנהל את עסקינו (למשל תשלום משכורות וכד').
  • מטרות סטטיסטיות. אנו עשויים להשתמש בכל מידע אישי שאתה מספק לנו כדי להפיק דוחות סטטיסטיים המכילים מידע מצטבר.
  • אבטחה ויישוב סכסוכים. אנו רשאים להשתמש במידע אישי כדי להגן על אבטחת האתר והשירותים, כדי לזהות ולמנוע התקפות סייבר, הונאה, פישינג, גניבת זהות ודליפות נתונים, כדי לאמת רישיונות תוכנה מקוריים, כדי לפתור מחלוקות ולאכוף חוזים.
  • שירותי ענן. ייתכן שנצטרך לשתף מידע אישי עם ספקי שירות הענן שלנו. לדוגמה, כדי לסייע בהגנה ובאבטחת האתר או השירותים, ייתכן שמנהל שירותי הענן יזדקק לגישה למידע אישי. במקרים כאלה, ספק שירותי הענן מחויב לדרישות הפרטיות והאבטחה שלנו ואינו רשאי להשתמש במידע אישי שהוא מקבל מאיתנו לכל מטרה אחרת.
  • פיתוח ושירות לקוחות. כדי לספק שירות לקוחות ותמיכה או לסייע בהגנה ואבטחת המערכות והשירותים שלנו, ייתכן שצוותי הפיתוח ושירות הלקוחות שלנו יקבלו גישה למידע אישי. העובדים שלנו מחויבים לדרישות ומדיניות הפרטיות והאבטחה שלנו ונאסר עליהם להשתמש במידע אישי לכל מטרה אחרת.
  • מכירה, מיזוג, פירוק וכד'. מידע אישי עשוי להיות חלק מהנכסים המועברים בתרחיש כזה. אתה מאשר כי כל יורש או רוכש של החברה ונכסיה ימשיך להיות בעל הזכות להשתמש במידע האישי שלך ובמידע אחר בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.
  • אכיפת חוק.אנו עשויים להשתמש במידע האישי אודותיך כדי להגיב לזימון או בקשה מרשויות אכיפת החוק, בית משפט או סוכנות ממשלתית או מתוך אמונה בתום לב כי פעולה כזו היא הכרחית כדי (א) לעמוד בהתחייבות משפטית, (ב) להגן על הזכויות, האינטרסים או הרכוש שלנו או של צדדים שלישיים, (ג) למנוע או לחקור שימוש בלתי ראוי בשירותים שלנו, (ד) לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על הבטיחות האישית של משתמשי האתר והשירותים או הציבור, או (ה) להגן על החברה מפני אחריות משפטית.
  • מטרות אחרות. אם נידרש לעשות שימוש במידע אישי כלשהו בכל דרך שאינה עולה בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו, אתה תקבל הודעה על שימוש כאמור לפני או בזמן השימוש במידע.

 

 1. האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי. אנו רשאים לעשות שימוש במידע האישי שמסרת לנו ו/או במידע שנאסף אצלנו בדרכים הבאות:
  • המידע האישי שתמסור לסייברוואן ישמר במאגר/י המידע שלנו, וסייברוואן תעשה בו שימוש בהתאם לחוק ולהוראות רגולטוריות שונות, ולצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו, בעצמה ו/או באמצעות צדדי ג' מטעמה (ובכלל זה תהא רשאית להעביר אותו לצדדי ג' הפועלים מטעמה, והמצויים מחוץ לישראל) לצרכים ולמטרות המפורטים בבמדיניות זו ובהתאם לה.
  • אנו נעשה שימוש במידע האישי שלך במטרה לספק את השירותים שלנו ולשפר אותם, לזהות ולאמת את הגישה שלך לחלקים בתוך השירותים אליהם אתה מורשה לגשת, על מנת לשלוח לך עדכונים ומידע בנוגע לשירותים ולטובת עדכונים שאנו עשויים לערוך בשירותים או באפליקציה.
  • אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לחברות הבת המקומיות ו/או הזרות שלנו ו/או לחברות קשורות לצורך אחסון ו/או עיבוד מידע כאמור מטעמנו. מידע זה ניתן להעברה למדינות אחרות. אנו דורשים שצדדים אלו יסכימו לעבד מידע כאמור בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
  • אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם ספקי צד שלישי ושותפים שלנו על מנת לסייע לנו בפעילויות העסקיות שלנו ולספק את השירותים שלנו לך ולמשתמשים אחרים. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות. אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להתקשר ו/או להיות במגע עם ספקי שירות צד שלישי וצדדים אשר מפרסמים מדיניות פרטיות המסדירה את האופן שבו הם מעבדים את המידע האישי.
  • כמו כן, נהיה רשאים לחלוק את המידע האישי עם השותפים שלנו שהנם בעלים ו/או מפעילים של צי כלי רכב הכוללים את הרכב שלך, לצורך דיווח על השימוש בשירותים ותפעולם.
  • Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך בשירות באמצעות האתר. בעת כניסתך לאתר, אנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. סייברוואן משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, וכן בטכנולוגיות שונות בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר לצורך אבטחת מידע. ייתכן כי ספקי שירות הטכנולוגיות כאמור יאספו את המידע אודותיך ויעשו שימוש בו עפ"י מדיניות הגנת הפרטיות שלהם ולמטרותיהם האישיות. קיימות כיום טכנולוגיות הכוללים אפשרות להימנע מאיסוף Cookies ו/או מונעים טכנולוגיות מעקב. באפשרותך להגדיר האם יעשה שימוש בעוגיות או לאו ו/או לעשות שימוש בפתרונות מניעת מעקב. חלק מהעוגיות עשויות להיות חיוניות לפעילות באתר וייתכן שבחסימתן יפגע ו/או לא ניתן יהיה לתת את השירות ו/או תפגע חווית המשתמש. בשימושך באתר הינך מסכים לאיסוף המידע כאמור ולשימוש בו על ידינו ו/או על ידי מפעילי הטכנולוגיות כאמור.
  • אנו נהיה רשאים לגלות את המידע האישי שלך ו/או כל מידע שנאסף באמצעות השירותים אם נסבור, על פי שיקול דעתנו, בתום לב, שהגילוי של מידע זה מסייע או נחוץ באופן סביר לצורך (i) על מנת למלא אחר כל דין, תקנה, הליך משפטי או בקשה של כל ערכאה או רשות מוסמכת ורשות ממשלתית, (ii) אכיפת הסכם רישיון משתמש הקצה שלנו (EULA), לרבות חקירות של הפרות פוטנציאליות שלו; (iii) גילוי, מניעה או התייחסות אחרת למרמה או לסוגיות אבטחה; או (iv) הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של סייברוואן, של המשתמשים שלנו, שלך או של הציבור.
  • המידע האישי שתמסור לסייברוואן ישמר במאגר/י המידע שלנו , וסייברוואן תעשה בו שימוש בהתאם לחוק ולהוראות רגולטוריות שונות, ולצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו, בעצמה ו/או באמצעות צדדי ג' מטעמה (ובכלל זה תהא רשאית להעביר אותו לצדדי ג' הפועלים מטעמה, והמצויים מחוץ לישראל) לצרכים ולמטרות המפורטים בסעיף 5, הכל בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 2. ככל שאתה מוסר מידע אישי של / עבור צד ג' כלשהו, קיבלת את מלוא ההסכמות הנדרשות עפ"י כל דין מאותו צד ג' והשימוש שייעשה במידע אישי כאמור ע"י סייברוואן בהתאם למדיניות פרטיות זו לא יפגע בפרטיותו של אותו צד ג' ו/או בזכויות אחרות כלשהן.
 3. השימוש במידע אנונימי. אנו עשויים לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לספקי שירותים מצד שלישי על מנת לשפר את השירותים שלנו ולשפר את חוויית השירותים שלך. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתשלום או ללא תשלום) לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" פירושו מידע שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים.

 

 1. דיוור ישיר. מעת לעת מעוניינת סייברוואן לשלוח אליך פרטים בדבר השירותים שלנו, זאת במקרה שנתת הסכמתך לפנייה כזו אליך. במידה ולא נתת הסכמה או חזרת מהסכמתך כאמור, וקיבלת בטעות מסר בדיוור ישיר, נבקשך להודיע לנו מיידית בדוא"ל support@saver.one ואנו נפעל מיידית למניעת הישנות הדבר.

 

 1. דיוק. ככל שאתה מספק לנו מידע אישי, אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. אם תרצה למחוק או לתקן חלק מהמידע האישי שלך, אשר אנחנו עשויים לאחסן, תוכל להגיש בקשה באמצעות כתובת המייל support@saver.one, המייל שלך צריך לכלול פרטים מפורטים לגבי בקשתך.

 

 1. שמירת מידע. סייברוואן רשאית לשמור מידע אישי למשך כל תקופה המותרת או נדרשת על פי חוק ו/או בהתאם להסכמתך. כמו כן, מידע אישי שנמחק עשוי להמשיך ולהיות מאוחסן בקבצי גיבוי או בארכיב למשך פרק זמן נוסף, זאת בשל בעיות טכניות או לצרכים משפטיים, רגולטוריים, מיסויים ו/או מטעמים עסקיים לגיטימיים אחרים. אנו שומרים ומאחסנים מידע אישי כל עוד הדבר הכרחי לשם תפעול עסקי סייברוואן ולתחזוק שירותיה, לעמוד בהתחייבויות חוזיות, חוקים ותקנות. שמירת המידע נעשית בכפוף למדיניות שמירת המידע שלנו ולמדיניות פרטיות זו וכן נעשית במסגרת מאגרי מידע אשר שמורים ומאובטחים בהתאם לחוק.

 

 1. פרטיות של ילדים. השירותים שלנו אינם בנויים באופן שימשוך קטינים שאין להם רישיון נהיגה. בהתאם לכך, איננו מתכוונים לאסוף מידע אישי מאף אחד שאנו יודעים כי הוא מתחת לגיל החוקי לרישיון נהיגה. אם נגלה שאספנו מידע אישי מקטין שעדיין אינו בעל רישיון נהיגה, אנו נמחק מידע זה מהר ככל שניתן. אם אתה מאמין שעשוי להיות לנו מידע כזה, נא צור קשר איתנו בכתובת: support@saver.one.

 

 1. אבטחת מידע.
  • סייברוואן מחויבת לשמירה על מידע ונתונים אישיים, ולשם כך עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתאימים ומקובלים בשוק לשמירה על אבטחת המידע ולהגנה עליו מפני אובדן, שימוש בלתי ראוי או שינוי של המידע. עם זאת, צעדים אלה אינם מקנים ביטחון מוחלט שכן שום שרת, רשת, מאגר מידע רשת אינטרנט או תיבת דוא"ל אינם חסינים במלואם מפני תקלות או פריצות אבטחה, ולכן יש לבחון בתשומת לב אילו פרטים משותפים על ידך ועם מי בחרת לשתף אותם.
  • סייברוואן מיישמת אמצעי אבטחת מידע במערכות מידע בהתבסס על שלושת ההיבטים הבאים: משפטי, ארגוני וטכנולוגי. סייברוואן מיישמת מערכות, אמצעי אבטחה ונהלים על מנת לאבטח את המידע האישי, במטרה לצמצם את הסיכונים לגניבה, נזק, אובדן מידע, גישה בלתי מורשית למידע או שימוש בלתי מורשה בו. לדוגמה, החברה מנהלת ביקורות לגבי שיטות איסוף המידע, אחסונו ועיבודו, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, כדי למנוע גישה בלתי מורשית למערכות. בנוסף, החברה מגבילה את הגישה למידע אישי ומאפשרת זאת רק לעובדיה ולספקיה, במידה והם זקוקים למידע כדי לעבד אותו. כל הגורמים שמקבלים גישה למידע כפופים לחובות סודיות חוזיות, ובמקרים של הפרה עשויים להינקט כלפיהם צעדים משמעתיים או סיום ההתקשרות עמם.
  • באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש באתר (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, החלפת סיסמאות וכו'), על מנת להגן על המידע האישי שלך.
  • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מאובדן מידע פרטי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע פרטי עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של החברה ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או משיבושי תוכנה או חומרה או תקשורת.
 2. החברה פועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו בפרט תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 והוראות הרשות להגנת הפרטיות, וכן בהתאם להוראות הרגולציה האירופית General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 .

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור איתנו קשר ב: support@saver.one.

 

 1. זכויות נושא המידע. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן על פי ה-GDPR יש לך זכויות במידע האישי שקיים אצלנו, כמי שהמידע האישי עוסק בו ("נושא המידע"): זכות גישה למידע, זכות ניוד המידע, זכות תיקון המידע, זכות מחיקת המידע, הזכות להגבלת השימוש במידע והזכות להתנגד לעיבוד המידע. אם ברצונך לממש אחת מזכויות אלה פנה אל הכתובת support@saver.one.ופרט את בקשתך באופן שיאפשר לנו לתת לה מענה ראוי.

 

 1. בחירה. אתה רשאי לבחור אם לספק או לחשוף מידע אישי. אם תבחר שלא לספק מידע אישי הכרחי לשם אספקת השירות, לא נוכל לספק לך את השירות.

 

 1. מיזוג, מכירה או פשיטת רגל. במקרה בו ירכשו אותנו ו/או נתמזג עם צד שלישי ו/או במקרה של פשיטת רגל ו/או אירוע דומה, אנו שומרים לעצמו את הזכות להעביר או להמחות את המידע האישי במקרים האמורים לעיל.

 

 1. התחייבות. אנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך. הגנה על הפרטיות שלך באופן מקוון הוא תחום מתפתח ואנו מפתחים כל הזמן את השירות שלנו כך שיעמוד בדרישות אלו. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו או בנוגע למידע האישי שלך שאנו עשויים לאחסן ולעשות בו שימוש, אנא צור קשר איתנו בכתובת המייל: support@saver.one.

 

עודכן לאחרונה בדצמבר 2022.