היסח דעת בנהיגה

מרץ 29, 2021
אחת הבעיות המרכזיות של המאה ה-21.

היסח דעת סלולרי בנהיגה

היסח דעת סלולרי בנהיגה הולך ומתבסס כגורם המרכזי לתאונות דרכים. מחקרים שנערכו בארה"ב מעידים ש-660,000 נהגים מנסים להשתמש בטלפון הנייד, בכל רגע נתון. המחיר של השימוש הבלתי אחראי בטלפון הנייד כבד מנשוא – 1.6 מיליון תאונות נגרמות מדי שנה בארצות הבית בלבד וגובות את חייהם של 3,500 בני אדם, בנוסף ל-391,000 נפגעים – והכל כתוצאה מכך.

מקור: carsurance.netCDCassociation for safe int. road travel

ההשלכות של היסח הדעת הסלולרי חורגות מתחום הפגיעה הפיזית ומשפיעות על המשק כולו. כך למשל, מעסיקים משלמים מדי שנה 60 מיליארד דולר עקב הוצאות הנלוות לתאונות של עובדים שמקורן בטלפון הנייד ופרמיות ביטוח הרכב רשמו עלייה של 7,944% מאז שנת 2011.

המגיפה של המאה ה-21

היסח דעת בנהיגה

יוזמות חקיקה

ממשלות ורשויות שונות, ברחבי העולם, מנסות להילחם בתופעה במגוון דרכים. בארצות הברית, חוקקו מרבית המדינות חוקים האוסרים על שימוש בטלפון הנייד בשעת נהיגה, בדרגות חומרה משתנות, לרבות הטלת קנסות מרתיעים, אבל נכון להיום לא נמצאו תימוכין לאפקטיביות שלהם.

מאמצים רגולטיביים

מגמה דומה ניכרת גם בפן הרגולטורי. ועדת שפר, שהוקמה על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, קבעה כי השימוש בטלפון נייד בנהיגה מגדיל פי עשרה את הסיכון להתרחשות תאונות דרכים והציגה מספר פתרונות טכנולוגיים, לרבות מערכת SaverOne, לצד אכיפה מוגברת. (מקור: דוח ועדת הסמארטפון).

האיחוד האירופי צפוי לפרסם תקנות, לפיהן החל משנת 2022 יחויב כל רכב בהתקנת חיישנים פנימיים, שימנעו הסחת דעת בנהיגה. (מקור: Political agreement on the revised General Safety Regulation).

בנוסף, קבע ה NHTSA (National Highway Transportation & Safety Administration) בארה"ב כי על פתרון לבעיית היסח הדעת לעמוד בשלושה תנאים: הבחנה בין אזור הנהג לשאר הרכב, חוסר תלות בשיתוף הפעולה של הנהג וחסימה סלקטיבית של יישומים סלולריים. (מקור: NHTSA Driver Distraction Guidelines).

התפתחויות טכנולוגיות

חברות טכנולוגיה ומיזמים רבים, ברחבי העולם, מציגים גם הם פיתוחים המנסים להילחם בשימוש לא זהיר בטלפון, בהם פתרונות מופעלי קול. עם זאת, עד כה לא נרשמה התקדמות משמעותית. יתרה מזאת, מחקרים שונים מצאו שהעזרים הויזואליים והקוליים, בהן עושות שימוש מרבית האפליקציות, מחמירים את היסח הדעת בנהיגה. 

התמכרות – זהו הסיפור

אחד ההסברים המרכזיים להיעדר ההצלחה בבלימת המגיפה הוא ההתמכרות הסלולרית. על פי ויקיפדיה, התמכרות לטלפונים סלולריים היא "תסמונת תלות בקרב משתמשי הטלפון הנייד. חלק מהמשתמשים בטלפונים ניידים מפגינים התנהגויות בעייתיות הדומות להפרעות בשימוש בסמים. התנהגויות אלו יכולות לכלול עיסוק יתר בתכתובות בנייד, השקעת כסף או זמן רב מדי בטלפונים ניידים, שימוש בטלפונים ניידים במצבים לא מתאימים מבחינה חברתית או פיזית, כגון נהיגה במכונית".

בדרום קוריאה, העלה סקר ממשלתי ש-18% מהמתבגרים ו-9% מהמבוגרים מכורים לטלפון, בעוד שאנגליה הכריזה על עצמה כמדינה מכורה לטלפון, עם 60% התמכרות בקרב המתבגרים במדינה.

מצב העניינים הזה מחייב נקיטת טקטיקה שונה במלחמה בהיסח הדעת הסלולרי. הניסיונות למנוע שימוש בטלפון בעת נהיגה, באמצעים המותנים בשיקול דעת הנהג, אינם מספקים. ההתמודדות עם ההתמכרות הסלולרית והשפעתה על הבטיחות בדרכים דורשת התייחסות דומה לזו הננקטת ביחס לכל התמכרות אחרת.

הסחות דעת בנהיגה

גישה חדשה להיסח דעת סלולרי בנהיגה

SaverOne היא המערכת הראשונה בעולם שמציעה פתרון אפקטיבי להתמכרות. המערכת, אשר כוללת יחידה בקרה המוסלקת ברכב, מתחילה לפעול באופן אוטומטי עם הכניסה אליו. לאחר שמזוהים הטלפונים המצויים בקרבת הנהג, מופעלת אפליקציה אשר מעבירה אותם למוד מוגן, במסגרתו לא ניתן להשתמש ביישומים מסכני חיים.

בהיעדר תלות בשיקול דעת הנהג וללא אפשרות לעקוף את האיסורים, מאפשרת SaverOne לנהגים להתרכז בנהיגה, ללא הסחות דעת. כאשר מוסיפים לכך פיצ'רים חכמים, המקנים גמישות מרבית בהרשאה או באיסור של התקנת יישומים, יכולות ניטור ובקרה מרחוק והיעדר השפעה על הטלפונים של שאר הנוסעים, המשמעות הינה צמצום משמעותי של תאונות הדרכים והפגיעות הנלוות אליהן, תוך שיפור משמעותי ביכולות הניהול של ציי רכב.

לצד קידום הבטיחות בדרכים והצלת חיי אדם, עשויה SaverOne לחסוך ביליוני ₪, מדי שנה, עבור ארגונים, חברות ביטוח ונהגים.

פיילוטים ראשונים, שנערכו בקרב עובדיהם של ארגונים גדולים בישראל, מחזקים את ההשערות הללו. המנהלים והעובדים דיווחו על חוויית נהיגה בטוחה, שיפור ניכר במידת הריכוז והסתגלות מהירה לשינוי באופן בו הם נוהגים.

לסיכום

המאבק בהיסח הדעת הסלולרי הוא אתגר מרכזי בשיח הגלובלי על בטיחות בדרכים. ניסיון העבר מעיד על הצורך בשינוי הפרדיגמות השולטות ובבחינת תפיסות ופתרונות חדשים, שיבחנו את הנושא מזוויות שונות. העיסוק בגורמי מפתח, כדוגמת התמכרות סלולרית, יאפשר התמודדות יעילה עם האתגר שבמניעת פעולות מסכנות חיים ויוביל למניעת מיליוני תאונות, מדי שנה.