חוסמים הודעות במכונית.
מצילים חיים בכביש

SaverOne היא המערכת הראשונה
בעולם, המספקת מענה אפקטיבי
לתופעת היסח הדעת הסלולרי במהלך נהיגה.

Asset 4180

SaverOne

מאפשרת לך למנוע מעובדים להשתמש באפליקציות מסכנות חיים כאשר הם נוהגים, ללא פגיעה בשגרת העבודה שלהם וללא צורך במעקב מרחוק.

0 מיליון

תאונות נגרמות עקב שימוש בטלפון סלולרי

נתונים שנתיים בארצות הברית

100000

פצועים כתוצאה מהיסח דעת סלולרי בנהיגה

500

הרוגים בתאונות שמקורן בטלפון סלולרי

סייברוואן מערכת
SaverOne מנטרלת את היכולת להתכתב, לגלוש ולקבל התרעות בנהיגה. המערכת מוסלקת ברכב ומתחילה לפעול באופן אוטומטי, עם הכניסה אליו. הפתרון החדשני שלנו כולל: יחידת בקרה מזהה ומנטרת טלפונים באזור הנהג אפליקציה סלולרית נכנסת למצב הגנה, באופן אוטומטי, עם זיהוי טלפון באיזור הנהג שירותי ענן מאפשרים ניהול מערכת מרכזי, בקרה ואיסוף נתונים

ללא תלות בנהג

SaverOne היא מערכת ההגנה היחידה שאינה נתונה
לשיקול הדעת של הנהג ומאפשרת לשאר הנוסעים
להמשיך להתנהל כרגיל.

פועלת רק באזור הנהג

טלפונים של נוסעים אחרים לא יושפעו

מאפשרת שימוש מבוקר

שיחות ואפליקציות ניווט נותרות פעילות

גמישה לצרכי הארגון

הרשאה דינמית של יישומים בהתאם למדיניות הבטיחות

לא דורשת שיתוף פעולה של הנהג

השליטה נמצאת בידיך

איך פועלת מערכת SaverOne

מערת למניעת תאונות דרכים

זיהוי טלפונים סלולריים ברכב

עם הכניסה לרכב, מזהה SaverOne את הטלפון הסלולרי של הנהג.

סייבר וואן אפליקציה

חיבור המערכת לטלפון

המערכת מתחברת לאפליקציית SaverOne ומעבירה את הטלפון למצב מוגן. אפליקציות מסכנות חיים, לרבות שליחת הודעות וקבלתן, מנוטרלות בתנועה.

הנהג והנוסעים מוגנים

SaverOne יוצרת אזור מוגן ומאפשרת לנהג להתרכז בנהיגה, ללא הסחות דעת. כאשר הרכב עוצר, הטלפון שב לפעול כרגיל.

אתם בחברה טובה

יחד למען בטיחות
סלולרית בדרכים

דילוג לתוכן