תנאי שימוש

 

תנאי שימוש

 

תנאי השימוש של סייברוואן 2014 בע"מ (SaverOne)

ברוך הבא לאתר www.saver.one (יחד עם תת-הדומיינים שלו, התוכן, הסימנים והשירותים, "האתר"). אנא קרא בעיון את תנאי השימוש הבאים לפני השימוש באתר זה כדי שתהיה מודע לזכויותיך וחובותיך ביחס לסייברוואן2014  בע"מ ("סייברוואן", "אנחנו", "שלנו" או "אנו"). בעצם הגישה לאתר או השימוש בו, אתה מאשר ומסכים במפורש כי אתה מתקשר איתנו בהסכם חוקי וכי הבנת ואתה מסכים לציית לתנאי שימוש אלה, ולהיות כפוף מכוח החוק לתנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות ("התנאים"). הנך מוותר בזאת על כל הזכויות הרלוונטיות לדרוש חתימה מקורית (לא אלקטרונית) או מסירה או שמירה של רשומות שאינן אלקטרוניות, ככל שהדבר אינו אסור על פי החוק החל. אם אינך מסכים להיות כפוף לתנאים אלה, אנא אל תיכנס לאתר או תעשה בו שימוש.

 1. רקע כללי. האתר נועד להציג ולספק מידע רלוונטי בקשר למערכת ההגנה של סייברוואן (SaverOne Protection System) ולאפליקציה במכשיר.

 2. שינוי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות תנאים אלה בכל עת. שינוי כזה ייכנס לתוקף עשרה (10) ימים לאחר פרסום התנאים המתוקנים באתר, והמשך השימוש שלך באתר לאחר מכן פירושו שאתה מקבל שינויים אלה.

 3. יכולת קבלת תנאים. האתר מיועד לאנשים מגיל שלוש עשרה (13) שנה ומעלה בלבד. אם אתה מתחת לגיל 13, אנא אל תבקר באתר או תשתמש בו. אם אתה בין הגילאים 13 עד 18, עליך לעיין בתנאים אלה יחד עם ההורה או האפוטרופוס שלך לפני שאתה מבקר באתר או משתמש בו על מנת לוודא שאתה וההורה או האפוטרופוס שלך מבינים תנאים אלה ומסכימים להם.

 4. גישה לאתר. כל זמן בו תנאים אלה בתוקף, אנו מעניקים לך בזאת הרשאה לבקר ולהשתמש באתר בתנאי שתציית לתנאים אלה ולחוק הרלוונטי.

 5. מגבלות. אין: (א) להעתיק, להפיץ או לשנות חלק כלשהו באתר ללא הסכמתנו מראש ובכתב; (ב) להשתמש, לשנות, ליצור עבודות נגזרות של, להעביר (על דרך של מכירה, מכירה חוזרת, מתן רישיון, רישיון משנה, הורדה או בדרך אחרת), לשכפל, להפיץ, להציג או לחשוף תוכן (המוגדר להלן), למעט כפי שמאושר במפורש כאן; (ג) לשבש שרתים או רשתות המחוברים לאתר; (ד) להשתמש או להפעיל כל מערכת אוטומטית (לרבות וללא הגבלה, "רובוטים" ו"עכבישים") על מנת לגשת לאתר; ו/או (ה) לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה באתר או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של כל תוכן שהוא או האוכפות מגבלות על השימוש באתר.

 6. חשבון. על מנת להשתמש בחלק משירותי האתר, ייתכן שיהיה עליך ליצור חשבון ("חשבון"). אתה מסכים שלא ליצור חשבון עבור אחרים או להשתמש בחשבון של אחרים ללא רשותם. בעת יצירת החשבון שלך עליך לספק מידע מדויק ומלא. אתה אחראי באופן בלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונך, ועליך לשמור על סיסמת החשבון שלך מאובטחת. עליך להודיע לסייברוואן באופן מיידי על כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבונך. בקשר שבינך לבין סייברוואן, אתה אחראי באופן בלעדי ונושא בחבות לפעילות המתרחשת בקשר לחשבונך. אם ברצונך למחוק את חשבונך, תוכל לשלוח בקשה בדוא"ל לסייברוואן לכתובת support@saver.one (https://saver.one/terms-of-use#).

 7. זכויות קניין רוחני.

 8. תוכן וסימנים. (א) התוכן באתר, לרבות וללא הגבלה, הטקסט, המסמכים, המאמרים, החוברות, התיאורים, המוצרים, התוכנה, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים, התכונות האינטראקטיביות והשירותים (יחדיו, "החומרים" או "תוכן"), (ב) וסימני המסחר, סימני השירות והלוגואים הכלולים בו ("סימנים"), הם רכושה של סייברוואן ו/או נותני הרישיון שלה ועשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים או חוקי ואמנות קניין רוחני רלוונטיים אחרים. "סייברוואן" (SaverOne), הלוגו של סייברוואן וסימנים אחרים הם סימנים של סייברוואן או חברות הבת שלה. כל יתר הסימנים המסחריים, סימני השירות והלוגואים בהם נעשה שימוש באתר הם הסימנים המסחריים, סימני השירות או הלוגואים של הבעלים של כל אחד מהם. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש באתר ובתוכן.

 9. שימוש בתוכן. תוכן באתר מסופק לידיעתך ולשימושך האישי בלבד ואין לעשות בו שימוש, שינוי, העתקה, הפצה, העברה, שידור, הצגה, מכירה, הענקה ברישיון, הידור לאחור או ניצול אחר לכל מטרה אחרת שהיא ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אם אתה מוריד או מדפיס עותק של התוכן עליך לשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בו.

 10. תיאור המידע. אנו מנסים להיות כמה שיותר מדויקים. עם זאת, איננו יכולים ולא מתחייבים שהתוכן הזמין באתר מדויק, מלא, אמין, עדכני או נטול שגיאות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בתוכן או בכל חלק בו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא דרישה למסור הודעה כלשהי לפני או אחרי ביצוע שינויים כאמור בתוכן. השימוש שלך בתוכן, או בכל חלק ממנו, נעשה אך ורק על אחריותך.

 11. גילוי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגשת, לקרוא, לשמר ולחשוף כל מידע שאנו מקבלים בקשר לאתר, והשימוש שלך בו, כפי שאנו סבורים באופן סביר כהכרחי בכדי (א) לענות על כל חוק, תקנה, הליך משפטי, זימון או בקשה ממשלתית, (ב) לאכוף את תנאי האתר, לרבות לחקור הפרות אפשריות שלהם, (ג) לאתר, למנוע או לטפל בדרך אחרת בבעיות הונאה, אבטחה או בעיות טכניות, (ד) לענות לבקשות תמיכה של משתמשים, או (ה) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של סייברוואן, המשתמשים שלה או הציבור.

 12. קישורים.

 13. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי שאינם בבעלות סייברוואן או בשליטתה. איננו קשורים, אין לנו כל שליטה, ואנחנו לא מקבלים אחריות כלשהי על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנהלים של אתרי צד שלישי כלשהם. אתה: (א) אחראי ונושא בחבות באופן בלעדי בקשר עם השימוש שלך והחיבור לאתרי צד שלישי ולכל תוכן שתשלח או תפרסם באתר צד שלישי; ו- (ב) פוטר במפורש את סייברוואן מכל אחריות הנובעת מהשימוש שלך באתר צד שלישי כלשהו. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתר צד שלישי בו ייתכן ותבחר לבקר.

 14. סייברוואן מתירה לך להתחבר לאתר בתנאי ש: (א) אתה מתחבר אך לא משכפל שום דף באתר זה; (ב) טקסט ההיפר-קישור יתאר במדויק את התוכן כפי שהוא מופיע באתר; (ג) לא תציג באופן מטעה את מערכת היחסים שלך עם סייברוואן או תציג מידע כוזב כלשהו אודות סייברוואן ולא תרמוז בשום אופן כי אנחנו תומכים בשירותים או מוצרים כלשהם, אלא אם כן נתנו לך את הסכמתנו המפורשת מראש; (ד) לא תיצור קישור מאתר שאינו בבעלותך; (ה) האתר שלך, ושם הדומיין, אינו מכיל תוכן שהוא (1) פוגעני או שנוי במחלוקת (שניהם לפי שיקול דעתנו), או (2) מפר זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות או זכויות אחרות של אדם או ישות כלשהם; ו/או (ו) אתה, ואתר האינטרנט שלך, מצייתים לתנאים אלה ולחוק הרלוונטי.

 15. פרטיות. אנו נשתמש בכל מידע אישי שנאסוף או נקבל בקשר לאתר בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו הזמינה בכתובת https://www.saver.one/privacy-policy (https://saver.one/terms-of-use#). אתה מסכים לכך שאנו עשויים להשתמש במידע אישי שאתה מספק או מעמיד לרשותנו בהתאם למדיניות הפרטיות.

 16. פטור מאחריות.

 17. סעיף זה חל בין אם השירותים הניתנים במסגרת האתר הם בתשלום ובין אם לאו. יתכן והחוק החל לא מאפשר החרגה של אחריות מסוימת, ולכן יתכן והחרגות מסויימות במסמך זה לא יחולו.

 18. תוכן האתר מסופק על בסיס "כפי שהוא" (AS IS) ו"בהתאם לזמינות" (AS AVAILABLE), וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. סייברוואן מצהירה בזאת על פטור מכל האחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת של סחירות, בעלות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, ואחריות הנובעת מחוק או נוהל עסקים או נוהג מסחרי. סייברוואן לא מבטיחה שהאתר יהיה נקי מתקלות, פריצות אבטחה או התקפות וירוס. מעת לעת האתר עשוי להיות לא זמין לצורך תחזוקה שגרתית, שדרוג או סיבות אחרות. אתה מסכים כי סייברוואן לא תישא באחריות לתוצאה כלשהי עבורך או עבור צד שלישי כלשהו שעשויה להיגרם בשל בעיות טכניות באינטרנט, חיבורים איטיים, עומס תעבורה או עומס יתר של השרתים שלנו או של אחרים. אנו לא מתחייבים, תומכים או מבטיחים תוכן, מוצר או שירות כלשהם המופיעים או מפורסמים באתר על ידי צד שלישי.

 19. למעט כפי שמצוין במפורש במדיניות הפרטיות שלנו, סייברוואן לא מביאה כל מצג, אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, באשר לאבטחת מידע כלשהו שאתה עשוי לספק או פעולות שתבצע במהלך השימוש שלך באתר.

 20. הגבלת אחריות.

 21. במידה המרבית המותרת על פי חוק, סייברוואן לא תישא באחריות לכל פיצוי ישיר, עקיף, לדוגמא, מיוחד, תוצאתי או נלווה מכל סוג שהוא, או לאובדן כלשהו של נתונים, הכנסות, רווחים או מוניטין הנובע מתנאים אלה או בגין השימוש שלך, או חוסר היכולת לעשות שימוש, באתר, גם אם נודע לסייברוואן על האפשרות לנזקים או אובדן כאמור. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של אחריות בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלות הנ"ל לא חלות עליך.

 22. האחריות המצרפית של סייברוואן בגין פיצויים כלשהם הנובעים מכוח תנאים אלה או בגין השימוש שלך, או חוסר היכולת לעשות שימוש, באתר לא תעלה על סך כל הסכום, אם בכלל, ששולם על ידך לסייברוואן, עבור השימוש באתר במהלך שלושת (3) החודשים שלפני הגשת התביעה.

 23. שיפוי. אתה מסכים להגן על, לשפות ולפטור את סייברוואן ואת חברות הבת שלנו, ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלנו, כנגד כל התביעות, הפיצויים, ההתחייבויות, ההפסדים, החבויות, העלויות וההוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו"ד) הנובעים מ: (א) השימוש שלך או חוסר היכולת לעשות שימוש באתר; (ב) האינטראקציה שלך עם משתמש כלשהו של האתר; או (ג) הפרה מצדך של תנאים אלה.

 24. תקופה וסיום. תנאים אלה יעמדו בתוקף עד שיובאו לכלל סיום על ידי סייברוואן או על ידך. לחברת סייברוואן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עומדת הזכות להפסיק תנאים אלה ו/או את גישתך לאתר, או לכל חלק בו, באופן מיידי ובכל עת, ועם או ללא עילה (לרבות, ללא כל הגבלה, בגין הפרה של תנאים אלה). סייברוואן לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין סגירת האתר, או כל חלק ממנו. במידה ואתה מתנגד לתנאי כלשהו בתנאים אלה, או לשינוי כלשהו שנעשה בהם מאוחר יותר או במידה ואתה לא שבע רצון מהאתר באופן כלשהו, הסעד היחיד העומד לרשותך הוא להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר. עם סיום תנאים אלה, תפסיק כל שימוש באתר. סעיף 24 זה וסעיפים 7 (זכויות קניין רוחני), 11 (פרטיות), 16 (הצהרת פטור אחריות), 20 (הגבלת אחריות), 23 (שיפוי) ו- 25 (קבלנים עצמאיים) עד 27 (כללי) ימשיכו לעמוד בתוקף לאחר סיום תנאים אלה.

 25. קבלנים עצמאיים. אתה וסייברוואן הנכם קבלנים עצמאיים. דבר מהאמור בתנאים אלה לא יוצר שותפות, מיזם משותף, נציגות או יחסי עבודה בינך לבין סייברוואן. אסור לך בשום פנים ואופן לתת, או להתחייב, בכל אחריות, מצגים, התחייבויות או חבויות מטעם סייברוואן.

 26. המחאה. תנאים אלה, וכל הזכויות והרישיונות הניתנים כאמור במסמך זה, אינם ניתנים להעברה או להמחאה על ידך, אך ניתנים להמחאה על ידי סייברוואן ללא הגבלה או מסירת הודעה אליך.

 27. כללי. סייברוואן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות כל היבט באתר בכל עת. תנאים אלה ומערכת היחסים בינך לבין סייברוואן יהיו כפופים ויפורשו על פי חוקי מדינת ישראל, בהתעלם מכללי ברירת הדין. אתה מסכים להיות כפוף לסמכות שיפוט אישית ובלעדית של בתי המשפט שבתל אביב-יפו ומוותר על כל התנגדות לסמכות שיפוט, מקום שיפוט או פורום לא נאות של בתי משפט כאמור, בתנאי שסייברוואן תהיה רשאית לבקש סעד של צו מניעה בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט. תנאים אלה יהוו את ההסכם הממצה בינך לבין סייברוואן בנוגע לאתר. במקרה בו נקבע על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי בתנאים אלה הינה חסרת תוקף, העדר תוקף של הוראה כאמור לא ישפיע על התוקף של יתר ההוראות בתנאים אלה, אשר ימשיכו לעמוד בתוקף מלא. שום ויתור על תנאי כלשהו בתנאים אלה לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כאמור או על כל תנאי אחר, והימנעותו של צד מלתבוע זכות או הוראה כלשהי לפי תנאים אלה, לא תהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. חלקים ממסמך זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. אתה מסכים שכל עילת תביעה שיתכן ותהיה לך מכוח או בקשר עם האתר יש להתחיל בתוך שנה אחת (1) לאחר שעילת התביעה קמה. שאם לא כן, עילת תביעה כאמור תהיה מושתקת לצמיתות.

 

עודכן לאחרונה: 25 בפברואר 2021

 

זכויות יוצרים © 2020, סייברוואן2014  בע"מ. כל הזכויות שמורותדילוג לתוכן